Isocar - Neste Oil

Neste to północno-europejska kompania obecna w 30 krajach, działająca w branżach ropy naftowej, energetycznej i chemicznej. Utworzona w roku 1948 w Finlandii jako firma państwowa, uległa częściowo prywatyzacji pod koniec 1995 roku.

Rafinacja ropy naftowej i jej transport tankowcami zabezpieczonymi podwójnym dnem, marketing i handel międzynarodowy to tylko niektóre elementy zintegrowanych działań w strukturze Grupy Neste, zajmującej się również poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, gazu ziemnego i kondensatów. Neste wykorzystuje także rozwiązania płynące z zastosowania energii słonecznej i siły wiatru. Sektor chemiczny, stanowiący jeden z departamentów Neste wytwarza produkty bazowe dla potrzeb przemysłu leśnego, półprodukty, kleje i lepiszcza, jak również środki pokrywające powierzchnie.

Neste w Finlandii posiada dwie rafinerie, w Porvoo i Naantali, które są jednymi z najnowocześniej wyposażonych w akwenie Morza Bałtyckiego. Wyroby ropopochodne, nie degradujące środowiska naturalnego, produkowane są głównie do pojazdów, dla zaspokojenia potrzeb ciepłownictwa, rolnictwa i przemysłu. Satysfakcja klientów płynąca z wysokiej jakości produktów i usług oferowanych przez Neste, zaspokojenie wymagań paliwowych i olejowych rynku motoryzacyjnego, jak również ochrona środowiska naturalnego stanowią główny cel w działalności Neste. Wysiłki podejmowane w tej mierze spotkały się z dużym uznaniem i zyskały pozytywną ocenę o czym najlepiej świadczy Certyfikat ISO 9000, którym została nagrodzona większość departamentów Grupy Neste. To właśnie aspekty zachowania środowiska naturalnego w możliwie nienaruszonej formie stanowią, iż paliwa i środki smarne opracowane i wyprodukowane przez Neste są mniej szkodliwe w porównaniu z tradycyjnymi, zarówno dla zdrowia jak i ekologii. Działania Neste zmierzają również do przeprowadzenia systematycznej redukcji związków toksycznych spalin wydalanych przez rafinerie i zwiększenia bezpieczeństwa produkcji.

Neste jest pierwszą kompanią petrochemiczną w Europie, która wprowadziła na rynek paliwa proekologiczne o niskiej zawartości związków toksycznych w spalinach, takie jak reformułowana benzyna o nazwie Futura i paliwo miejskie tzw. City Diesel, opracowane w laboratoriach Neste do wykorzystania w ruchu drogowym. City Diesel jest praktycznie pozbawione siarki ponieważ jej zawartość wynosi poniżej 0.005%, co tym samym zmniejsza emisję siarki w spalinach samochodowych o 98%, a emisję tlenku azotu od 2% do 10% .

Świadoma strategia ochrony środowiska naturalnego sprawia iż stacje benzynowe Neste w Polsce, krajach nadbałtyckich, Rosji i Niemczech budowane są według najnowszych wymagań tak konstrukcyjnych jak i ekologicznych obowiązujących w Finlandii.

Neste jest fińskim liderem rynkowym w sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów ropopochodnych, eksportując je na rynki Szwecji, Niemiec, Polski, republik nadbałtyckich jak również w pozaeuropejskie regiony świata. Większość surowców i produktów jest transportowana drogą morską za pomocą własnej floty , której bandery są często zauważalne także na wodach międzynarodowych.

Udoskonalana jakość zarówno produktów jak i usług Neste, zaspokojenie potrzeb konsumentów rynku paliwowego, a wreszcie szacunek i troska o zachowanie w nienaruszonej postaci środowiska naturalnego to główne parametry określające Neste.

 

 

 

Strona główna

 

 

0W-30 PRO

0W-40

5W-30 PRO

5W-30 LONGLIFE

5W-40 PRO

5W-40 STANDARD

10W-40 STANDARD

10W-40 PREMIUM

10W-40 SUPER

NESTE SPECJAL

 

 

 
Warsztat, mechanik samochodowy IsoCar s.c. ul. Styczyńskiego 22, 41-500 Chorzów